Δευτέρα, Νοεμβρίου 28, 2016

The first snowYou see, before he came down here, it never snowed. And afterwards, it did. If he weren't up there now... I don't think it would be snowing. Sometimes you can still catch me dancing in it.


---

Δεν υπάρχουν σχόλια: