Πέμπτη, Μαρτίου 17, 2011

η απουσία ουσίας

η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας
η απουσία ουσίας

όσο και να τραβήξει, τίποτε δε γίνεται ουσιαστικό.