Δευτέρα, Ιουλίου 18, 2016

Cph"[...] σαν ένα φορτηγό να θυμάμαι τα μέρη που άφηνα , 

χιλιάδες χιλιόμετρα , ατέλειωτα χρυσάνθεμα... [...]"

1 - Nørrebro

2 - Pre-exam pessimism - on my window (Tingbjerg Kollegiet)

3 - Spring is coming - maybe not. 
[Self portait on self painted vintage mirror, following Alonso Mucha's Spring technique]

4 - Lights installation on my umbrella plus hair (uninvited)

5 - Could be a fairy tale
[Utterslev Mose, when it was still cool hanging around there]

6 - Kostakis
[used for a later drawing]

7 - Tourist in your own city
[Nyhavn by Christos]

8 - Dreamy Utterslev Mose
[betraying my Nikon by playing with colouring - shame on me]

9 - Εσύ μπορείς να ποδηλατίσεις με ομπρέλα ανοιχτή?
[drawing for Kostakis, straight from his wall]

10 - Being sustainable
[beloved DTU logo water bottle watering my cyclamen - in vain. That was meant to be part of a photo-contest.]

Δεν υπάρχουν σχόλια: